Visi & Misi

 

Visi 

  • Menjadikan Maktab Mahmud Sebagai Sebuah Institusi Pendidikan Menengah Berteraskan Islam Yang Unggul Di Malaysia

Misi 

  • Memajukan Pendidikan Islam Peringkat Menengah

  • Bagi Melahirkan Pelajar Yang Cemerlang Serta

  • Seimbang Dari Segi Rohani, Jasmani, Emosi Dan

  • Intelek Secara Sistematik Serta Bersepadu

  • Berteraskan Syariat Islam Untuk Pembangunan

  • Agama, Negara Dan Kesejahteraan Ummah