Piagam Pelanggan


  • Mengamalkan tugas yang bertanggungjawab serta melaksanakannya dengan cekapdan berkesan disamping mempunyai sikap bersih dan amanah;

  • Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan perhubungan awam kepada warga Maahad, agensi-agensi Kerajaan dan orang awam;

  • Mengamalkan siat kerjasama dan permuafakatan bagi meningkatkan mutu produktiviti;

  • Memberi perkhidmatan yang mesra, ikhlas dan berkualiti kepada semua pelangganpada setiap masa;

  • Menepati masa dalam melaksanakan semua tugas; dan

  • Meningkatkan kualiti dan prestasi pentadbiran Lembaga Maktab Mahmud selaras / sejajar dengan tuntutan semasa.