AHLI LEMBAGA PENGARAH LEMBAGA MAKTAB MAHMUD

  Nama

Jawatan

YB. DR. SALMEE BINTI SAID Pengerusi, Jawatankuasa Pendidikan, Komunikasi Dan Teknologi Maklumat, Perdagangan Dalam Negeri
Merangkap Pengerusi Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman
Y.A.A DATO’ WIRA SHEIKH YAHYA B. JUSOH, DGMK.,DSDK.,BCK. Timbalan Pengerusi LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG EN NASRUN BIN DATO' MOHD SHERIFF, AMK.,BCK., Setiausaha LMM Negeri Kedah Darul Aman
Y.B TUAN HAJI ISAHAK BIN MURAT, SDK.,AMK.,BCK. Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman
YB. TUAN AHMAD TERRIRUDIN BIN MOHD SALLEH, BCK. Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah Darul Aman
Y.BHG DATO' HAJI MD ZUKI BIN HAJI SIRU, DSDK.,AMK.,BCK. Pengarah Tanah & Galian Negeri Kedah Darul Aman
Y.BHG ENCIK AZIZ BIN SELAIMAN Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG DATO' HJ AHMAD RAHMAN B. HJ ISMAIL, DSDK.,SDK.,AMK.,BCK., Pengarah Jab. Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG IR. TUAN HAJI WAN MOHAMAD HILMI BIN WAN MAHMUD, BCK., PPT. Pengarah JKR Negeri Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI NORIZAN BIN KHAZALI, AMK.,BCK. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) Kedah Darul Aman
Y. BHG TUAN HAJI NADZMAN BIN MUSTAFFA, AMK.,BCK. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan (Bahagian Sumber Manusia)
Y.BHG USTAZ ZAKARIA BIN OTHMAN, AMK. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman