Pertukaran Pelajar Antara Maktab Mahmud

PERTUKARAN PELAJAR ANTARA MAKTAB MAHMUD

 

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJAR YANG SEDANG BELAJAR DI MAKTAB MAHMUD

Permohonan pelajar yang cemerlang akan diberi keutamaan.

Semua permohonan tertakluk kepada kekosongan tempat.

Permohonan pertukaran antara Maktab Mahmud tidak digalakkan kecuali kes-kes khas sahaja seperti sakit dan sebagainya.

Syarat WAJIB kepada pelajar yang sedang belajar di Maktab Mahmud Negeri Kedah untuk meneruskan pengajian ke Tingkatan 4 dan 5 ialah memperolehi sekurang-kurangnya mendapat 60% bagi matapelajaran Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah dalam Peperiksaan Akhir Tahun (PAT).

TING

 

PERTUKARAN

KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

 

PERTUKARAN KE LAIN-LAIN MAKTAB MAHMUD

  

 

1 – 5

 

 

Kelayakan minima:

SAMA SEPERTI SYARAT PELAJAR LUAR KE MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR

Kelayakan minima:

  1. Mestilah memperolehi sekurang-kurangnya 50%dalam peperiksaan akhir tahun.

  2. Syarat Kemasukan ke Aliran Ekonomi/Perniagaan dan Akaun sama  seperti syarat pelajar luar ke lain-lain Maktab Mahmud. 

 

ENAM

 

  1. Telah menduduki peperiksaan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

  2. Lulus peperiksaan Peperiksaan Al-Syahadah Al-Thanawiyyah Al-Diniah atau yang setaraf dengannya pangkat MAQBUL.

  3. Tidak mempunyai sebarang rekod salahlaku displin.