Cart

Help

The cart offers an option to put images into and request them.

Kursus Penulisan Surat Rasmi Dan Minit Mesyuarat Berkualiti 2019

Kursus Penulisan Surat Rasmi Dan Minit Mesyuarat Berkualiti

Anjuran Lembaga Maktab Mahmud
Dengan Kerjasama Institut Pengurusan Dan Intergiriti Negeri Kedah Darul Aman (INSPIN)

Tarikh : 12 Februari 2019

Objektif Kursus :
1.Memahami fungsi minit mesyuarat dalam konteks meningkatkan kecekapan pengurusan dan pencapaian matlamat organisasi
2.Memahami kepentingan surat rasmi, memo rasmi dan email berkualiti kepada kecemerlangan organisasi
3.Menyediakan surat rasmi, memo rasmi dan email rasmi yang berkualiti mengikut tatacara yang betul, tepat dan seragam

Tuesday, 12 February 2019